Zarząd i Rada Nadzorcza PPH Gralbet brała czynny udział w targach Budma 2019 w Poznaniu