O firmie

firma001Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Gralbet sp. z o.o. powstało w 1992 r. w wyniku przemian reorganizacyjnych PPB Prefabet-Gralewo.

Zakład usytuowany jest na terenie województwa warmińsko–mazurskiego w okolicy Działdowa. Zajmuje powierzchnię 160.000 m2 w tym 25.000 m2 hal produkcyjnych. Sąsiedztwo przedsiębiorstwa z kopalnią kruszyw mineralnych pozwala bez jakiegokolwiek zakłóceń dostarczać kruszywa bezpośrednio przenośnikiem taśmowym na zakładowy magazyn kruszyw, który może pomieścić 30 000 ton surowca. Prefabrykaty wyprodukowane wewnątrz hal produkcyjnych składowane są na magazynie wyrobów gotowych o powierzchni 20000 m2.

Posiadając fachową załogę z wieloletnim doświadczeniem
oferujemy wyroby wysokiej jakości.

 Naszymi produktami są różnorodne elementy żelbetowe i strunobetonowe. Z naszych
prefabrykatów powstało wiele centrów handlowych, hal magazynowych, obiektów
mostowych i innych na terenie kraju i za granicą. Większość wszystkich prefabrykowanych
wyrobów i elementów Spółka produkuje według indywidualnych zamówień.
Na wyprodukowane wyroby  Gralbet udziela minimum 5-letniej gwarancji. Od momentu
powstania firma ciągle się rozwija, czego potwierdzeniem są zdobyte wyróżnienia, certyfikaty oraz nagrody.

Wszystkie wykonywane prefabrykaty powstają w oparciu o Zakładową Kontrolę Produkcji.

Nasze laboratorium posiada certyfikowany sprzęt pomiarowy, dzięki któremu wiemy wszystko o wytrzymałości, wodoszczelności, konsystencji nasiąkliwości czy mrozoodporności naszych prefabrykatów. Dostawa betonu dla potrzeb prefabrykatów realizowana jest poprzez skomputeryzowany węzeł betoniarski zlokalizowany na terenie zakłądu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. posiadamy Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące. Posiadamy również niemiecki atest BAM Berlin oraz licencję na produkcję ekranów akustycznych w systemie Züblin