Belki Kujan

Belki mostowe typu „KUJAN” stosowane są do budowy wolnopodpartych przęseł mostów drogowych.

Wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 15050 Prefabrykaty z betonu.

Wymiary typowe elementu:
L = 9 m, 12 m, 15 m, 18 m

Klasa betonu:
B 35 – B 40

Zbrojenie:
Liny sprężające Ø 15,5 mm (1 x 5,5 + 6 x 5,0 mm).

Element może być wytwarzany także o dowolnej długości – wg indywidualnego zamówienia!