Belki Podwalinowe

Belki podwalinowe nieocieplane i ocieplane stanowią fundamenty dla ścian zewnętrznych montowanych z typowych elementów ściennych lub murowanych w budynkach i halach.

Wykonywane są zgodnie z normami: PN-EN 13225 Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne.
PN-99/B-03264-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Klasa betonu:
min. C16/20

Zbrojenie:
wg projektu technicznego

Element wytwarzany o dowolnej długości, wysokości, w dowolnej geometrii – wg indywidualnego zamówienia!