Gralewo Stacja 194, 13-214 Uzdowo

tel. +48 (23) 696 55 73-75, fax +48 (23) 696 50 75

Belki T

Belki mostowe typu „T” stosowane są do budowy wolnopodpartych przęseł mostów drogowych.

Wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 15050 Prefabrykaty z betonu.

Wymiary typowe elementu:
L = 12 m, 15 m, 18 m, 21 m, 24 m, 27 m

Klasa betonu:
B 35, B 40

Zbrojenie:
Liny sprężające Ø 15,5 mm

Element może być wytwarzany także o dowolnej długości – wg indywidualnego zamówienia!