Belki WBS

Belki mostowe typu „WBS” stosowane są do budowy wolnopodpartych przęseł mostów drogowych.

Wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 15050 Prefabrykaty z betonu.

Wymiary typowe elementu:
L = 15 m, 18 m, 21 m

Klasa betonu:
B 35, B 40

Zbrojenie:
Liny sprężające Ø 15,5 mm (1 x 5,5 + 6 x 5,0 mm)

Element może być wytwarzany także o dowolnej długości – wg indywidualnego zamówienia!