Doki

Doki znajdują zastosowanie w halach magazynowych, handlowych i przemysłowych.

Wykonywane są zgodnie z normami: PN-EN 13225 Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne.
PN-99/B-03264-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zbrojenie:
wg projektu technicznego

Element wytwarzany o dowolnej długości, wysokości, w dowolnej geometrii – wg indywidualnego zamówienia!