Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

§ 1
„GRALBET” sp. z o.o. z siedzibą w Gralewo Stacja 194, 13-214 Uzdowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 35175 , której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 962 090,00 zł, NIP 5710002778, zwana dalej „Gralbet” wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2
Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.gralbet.com.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

§ 3
1. Użytkownik w celu skontaktowania się z Gralbetem musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi.
3. Użytkownik może także skontaktować się z Gralbetem wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Gralbetem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4
1. Administratorem danych osobowych jest Gralbet.
2. Gralbet może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5
Gralbet informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu oraz prowadzenia marketingu, podmioty zajmujące się prowadzeniem korespondencji w imieniu Gralbetu, podmioty obsługujące call-center, Poczta Polska, firmy kurierskie oraz dostawcy narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail do Użytkowników.

§ 6
1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Gralbetu .
2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Gralbetu lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 7
1. Gralbet przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej Gralbetowi w trakcie kontaktu Użytkownika z Gralbetem.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.
3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Gralbet ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail oraz numery telefonu informacji marketingowych, a na podstawie osobnej zgody do wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu Użytkownika w celu przekazywania mu informacji handlowych. W przypadku wyrażenia taki zgód lub jednej z nich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgody te mogą być w każdej chwili wycofane przez Użytkownika, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 8
Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Gralbet lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail, lub odwołania zgody na nawiązywanie połączeń głosowych w celu przekazywania informacji handlowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Gralbetem będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 9
Gralbet stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10
Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Gralbetem w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

§ 11
1. Gralbet wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Gralbetu.
2. Gralbet przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści, w tym również prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i Gralbetu na innych stronach internetowych,
b. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Gralbetowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 12
1. Gralbet informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Gralbet wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Gralbet poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
◦ Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
◦ Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
◦ Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
◦ Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
◦ Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 13
Gralbet informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 14
1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach.
3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

§ 15
1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Gralbet Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: .
2. Polityka znajduje się na stronie www.gralbet.com.pl oraz w siedzibie Gralbetu.