Przepusty Skrzynkowe

Przepusty skrzynowe stosowane są w obiektach drogowych w celu umożliwienia przejścia zwierzętom pod drogą, odprowadzenia cieków wodnych, przełożenia instalacji, przejścia ludzi pod drogą oraz przejazdu pojazdów osobowych.

Wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 15050 Prefabrykaty z betonu.