Gralewo Stacja 194, 13-214 Uzdowo

tel. +48 (23) 696 55 73-75, fax +48 (23) 696 50 75

Przepusty Skrzynkowe

Przepusty skrzynowe stosowane są w obiektach drogowych w celu umożliwienia przejścia zwierzętom pod drogą, odprowadzenia cieków wodnych, przełożenia instalacji, przejścia ludzi pod drogą oraz przejazdu pojazdów osobowych.

Wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 15050 Prefabrykaty z betonu.