Ściany

Ściany stosowane są do budowy budynków m.in. hal magazynowych, obiektów handlowych i budynków przemysłowych.
Produkujemy ściany:

  • jednowarstwowe
  • dwuwarstwowe
  • trójwarstwowe
  • trójwarstwowe z fakturowaniem
  • dokowe
  • klatek schodowych
  • szybów windowych
  • oporowe
  • pasy ogniowe
  • cokołowe

Wykonywane są zgodnie z normami: PN-EN 13225 Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne.
PN-99/B-03264-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Klasa betonu:
min. C35/45

Zbrojenie:
wg projektu technicznego

Element wytwarzany o dowolnej długości, wysokości, w dowolnej geometrii – wg indywidualnego zamówienia!