Gralewo Stacja 194, 13-214 Uzdowo

tel. +48 (23) 696 55 73-75, fax +48 (23) 696 50 75

Stopy Fundamentowe

Prefabrykowane stopy fundamentowe znacznie przyspieszają proces budowy. Dzięki zastosowanym akcesoriom idealnie łączą się ze słupami.

Wykonywane są zgodnie z normami: PN-EN 13225 Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne.
PN-99/B-03264-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Klasa betonu:
od C30/37 do C40/50

Zbrojenie:
wg projektu technicznego

Element wytwarzany o dowolnej długości, wysokości, w dowolnej geometrii – wg indywidualnego zamówienia!